Tiedote uimavesien laadusta 14.7.2023. Uimavedet puhtaat.

Kaikkien vesiyhtiön omavalvonnassa tutkittujen uimarantojen ja Malisjoen kahden näytteen testaustulosten perusteella, vedet täyttävät yleisille, pienille uimarannoille uimavedelle asetetut vaatimukset (STMa 354/2008).

Vesinäytteet otettiin torstaina 13.7. Testausselosteet saatiin perjantaina 14.7.

Tutkitut uimarannat:
Pidisjärven Kyläojan uimaranta
Haikaperän uimaranta
Huokumaantie uimaranta

Lisäksi näytteet otettiin Malisjokisuulta ja Raivaajantien sillan kohdalta (terveyskeskuksen läheltä).