Vesihuolto

Yritys

Nivalan Vesihuolto Oy on perustettu 1958. Alkuun laitos toimi talousveden toimittajana, vettä toimitettiin lähialueilta Haittalan ja Vattusaaren vedenottamoilta silloisen kunnan keskustan alueelle. Myöhemmin veden jakelu on laajennettu koko Nivalan alueelle. Vesi ostetaan nykyisin tukkuyhtiö Vesikolmio Oy:ltä joka toimittaa veden Sievin ja Haapajärven vedenottamoilta Nivalaan. Nivalan Vesihuolto Oy hoitaa myös keskustan alueen jätevesiviemäröinnin ja toimittaa sen puhdistettavaksi Vesikolmio Oy:n jäteveden puhdistamolle.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Vesihuollon hallinnossa ylin päätäntäelin on yhtiökokous, jossa käsitellään yhtiön sääntömääräiset asiat, sekä yhtiön hallituksen esittämät asiat. Yhtiön hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, jotka yhtiökokous valitsee aina vuodeksi kerrallaan. Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä on kahdeksan henkilöä, joista viisi on laitoksen käyttö-, ja rakentamistehtävissä ja kaksi toimistotehtävissä sekä yksi hallinnollisessa johtotehtävässä.

Organisaatio

TOIMINTA

Toiminta-alue käsittää kaikki asutustaajamat Nivalassa, sekä runkoverkon molemmin puolin 100 metrin päähän ulottuvat alueet.
Toiminta-alueella on vesijohtoverkkoa yli 600 km ja viemäriverkkoa 65 km. Jakelussa tarvittavia talousveden pumppaamoita on 14 kappaletta ja viemärilaitoksen pumppaamoita 24 kappaletta. Yhtiö toimittaa talousvettä noin 850 000 kuutiota vuodessa asiakkailleen sekä vastaanottaa jätevettä noin 300 000 kuutiota vuodessa. Nivalan Vesihuolto Oy:n liittyjämäärä on 3800 kiinteistöä, eli noin 98 % koko kaupungin väestömäärästä.

 

 

TUNNUSLUVUT

Lisää historiaa