Vesihuolto

Puhdas vesi – hyvä terveys

Talousveden laatu

Veden merkitys jokapäiväisessä elämässämme on suuri. Veden jatkuva kiertokulku luonnossa on elämää ylläpitävä voima. Oikein toteutettu vesihuoltojärjestely luo viihtyvyyttä ja on terveyden perusedellytys.

Vesivarojen yhä laajeneva käyttö asettaa veden laadulle ja käyttökelpoisuudelle entistä korkeammat laatuvaatimukset. Asutuksen vesihuollon järjestäminen siten, ettei ravinteita, taudinaiheuttajia tai muita jäteaineita pääse pinta- tai pohjavesilähteisiin, on kunkin asukkaan oman edun mukaista.

Kuluttajille tuotetun veden laatua tarkkaillaan jatkuvan valvontaohjelman mukaisesti. Näytteiden ottamisen suorittaa terveystarkastaja ja vesi tutkitaan Ylivieskan elintarvikelaboratoriossa. Talousvesi on hyvälaatuista pohjavettä, joka ei tarvitse kemiallista puhdistusta, ainoastaan veden pH -arvoa nostetaan johtamalla vesi kalkkikivi kerroksen läpi vedenottamoilla.

Talousveden laatuvaatimuksia määrittäessä tärkeimpänä lähtökohtana pidetään sitä, että vedestä ei aiheudu terveydellistä haittaa. Lisäksi veden tulee olla myös makunsa, hajunsa ja näkönsä puolesta käyttöön soveltuvaa.

Talousvedessä saisi olla rautaa korkeintaan 1,0 ja mangaania 0,5 milligrammaa litrassa (mg/l). Vastaavasti koli-muotoisia bakteereja ei saa vedessä olla ollenkaan.

Pohjavesi -hyvää talousvettä

Pohjavedellä on luontaisia ominaisuuksia, joiden johdosta se yleensä soveltuu käyttövedeksi pintavettä paremmin. Pohjaveden laadun vaihtelut on hitaita ja vähäisiä. Sen lämpötila on alhainen ja tasainen.

Pohjaveden pinnan yläpuolella olevat maakerrokset suojaavat vettä tehokkaasti likaantumiselta, joten pohjaveden käyttö on useimmiten terveydelliseltä kannalta turvallista. Pohjavesi likaantuu kuitenkin helposti jos kaivo on niin huonokuntoinen ja alkuaan virheellisesti rakennettu että pintavedet pääsevät valumaan suoraan kaivoon suodattumatta riittävän paksun maakerroksen läpi. Osoituksena likaantumisesta saattaa olla muun muassa suolistobakteerien esiintyminen vedessä.

Pohjaveden vioista tavallisimpia ovat liiallinen rauta- ja mangaanipitoisuus, jotka pilaavat veden maun ja ulkonäön. Värjäävää vettä ei voi käyttää myöskään pyykinpesuun. Samoin veden käsittelylaitteet kärsivät huonolaatuisesta vedestä, jolloin niiden käyttöikä lyhenee.

Pohjavesi on yleensä laadultaan parasta hiekka- ja sora-alueilla, mutta muidenkin maalajien alueilla esiintyy hyvälaatuista pohjavettä.