Vesihuolto

Riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen riskinarviointi

Nivalan Vesihuolto Oy:ssä on tehty terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukainen riskinarviointi.

  • Riskiarviossa huomioidaan veden laaturiskien lisäksi myös toimintavarmuus ja turvallisuusriskit.
  • Riskiarvio on pyritty suorittamaan järjestelmällisesti ja kattavasti tarkastellen toimintaa ja mahdollisia uhkia laajasti useasta näkökulmasta.
  • Riskit arvotetaan esiintymisen todennäköisyyden ja vaikuttavuuden perusteella neliportaisella skaalalla.
  • Riskit on arvioitu jakelualueittain vedenjakelusta ja ylä- ja alavesisäiliöistä.