Erkkilä-Sarjankylä alueella vesikatko

Putkirikosta johtuva vesikatko. Vikaa korjataan. Korjausaika arviolta 0,5-1 h. Jos vedessä esiintyy sameutta, suositellaan veden juoksuttamista, kunnes vesi on jälleen kirkasta. Lisätietoja p. 044 038 3310.

Tiedote uimavesien laadusta 14.7.2023. Uimavedet puhtaat.

Kaikkien vesiyhtiön omavalvonnassa tutkittujen uimarantojen ja Malisjoen kahden näytteen testaustulosten perusteella, vedet täyttävät yleisille, pienille uimarannoille uimavedelle asetetut vaatimukset (STMa 354/2008).

Vesinäytteet otettiin torstaina 13.7. Testausselosteet saatiin perjantaina 14.7.

Tutkitut uimarannat:
Pidisjärven Kyläojan uimaranta
Haikaperän uimaranta
Huokumaantie uimaranta

Lisäksi

Tiedote uimavesien laadusta

Nivalassa Huokumaantien uimaranta sekä Malisjoen Nahkimonrannan pumppaamon yläpuolinen jokiosuus eivät täytä pienelle, yleiselle uimarannalle uimavedelle asetettuja vaatimuksia (STMa 354/2008). Huokumaantien uimarannalle on viety tiedotekyltti uimaveden laadusta. Huokumaantien uimaranta sijaitsee Kalajoessa, noin 4 km Kuoppasillalta alajuoksulle, Junttikankaan puolella. Malisjoen vesinäyte otettiin

Tiedote Malisjokisuun veden laadusta (päivitys tiedotteeseen ke. 12.7.)

Vesiyhtiön omavalvonnassa 26.6. otetun näytteen perusteella, Malisjokisuun vesi ei täytä yleiselle pienelle uimarannalle, uimavedelle asetettuja vaatimuksia (STMa 354/2008). Testausseloste vesiyhtiölle saapui 29.6. Vesiyhtiö jatkaa omavalvontaa ja ottaa seuraavat näytteet Malisjokisuulta sekä Nahkimonrannan pumppaamon yläpuoliselta jokiosuudelta maanantaina 3.7. Asiasta tiedotetaan myöhemmin

Nahkimonrannan pumppaamon tilapäinen häiriö on korjattu

3.-5.6. Nahkimonrannan jätevesipumppaamossa on ollut häiriö, jonka vuoksi on jouduttu juoksuttamaan jätevettä Malisjokeen. Ilman ohijuoksutusta jätevedet olisivat tulvineet kiinteistöihin.

Häiriö saatiin korjattua 5.6. maanantaina, jolloin ohijuoksutuksesta on ilmoitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Liikuntakeskus on ottanut 5.6. rutiinitarkastuksessa vesinäytteen Pidisjärven Kyläojan uimarannalta. Testausselosteen

Vesikatko Karvoskylä-Pahkaperä alueella

Vuodon korjauksesta johtuen, veden toimitus on poikki tänään perjantaina aamupäivällä noin tunnin ajan. Jos veden paineen palattua vedessä esiintyy sameutta, on vettä hyvä juoksuttaa, kunnes se on jälleen kirkasta. Lisätietoja p. 044 0383 310.

Lyhyt vesikatko Järvikylällä

Vuodon korjauksesta johtuen, joudutaan katkaisemaan veden toimitus hetkeksi tiistai aamupäivänä 25.4.2023. Mikäli paineen palattua vedessä esiintyy sameutta, on vettä hyvä juoksuttaa, kunnes se on jälleen kirkasta. Lisätietoja p. 044 0383 310.