Tiedote Malisjokisuun veden laadusta (päivitys tiedotteeseen ke. 12.7.)

Vesiyhtiön omavalvonnassa 26.6. otetun näytteen perusteella, Malisjokisuun vesi ei täytä yleiselle pienelle uimarannalle, uimavedelle asetettuja vaatimuksia (STMa 354/2008). Testausseloste vesiyhtiölle saapui 29.6. Vesiyhtiö jatkaa omavalvontaa ja ottaa seuraavat näytteet Malisjokisuulta sekä Nahkimonrannan pumppaamon yläpuoliselta jokiosuudelta maanantaina 3.7. Asiasta tiedotetaan myöhemmin viikolla, kun testausselosteet  saadaan.

Päivitys 7.7. Testaustuloksia ei ole vielä saatu perjantaina 7.7. mennessä. Tuloksista tiedotetaan ensi viikon alussa.

Päivitys 10.7. Malisjokisuun vesi ei täytä yleiselle, pienelle uimarannalle uimavedelle asetettuja vaatimuksia (STMa 354/2008). Nahkimonrannan yläpuoliselta jokiosuudelta, Raivaajantien sillan kohdalta otetun näytteen perusteella, jokivesi täyttää yleiselle pienelle uimarannalle asetetut vaatimukset. Malisjoen veden laaduntarkkailua jatketaan edelleen. Uudet näytteet otetaan ma. 10.7. Asiasta tiedotetaan myöhemmin viikolla, kun testausselosteet saadaan.

Päivitys 12.7. Maanantaina 10.7. otettujen näytteiden perusteella, Malisjokisuun, Pidisjärven Kyläojan uimarannan ja Haikaperän uimarannan vedet täyttävät yleiselle, pienelle uimarannalle uimavedelle asetetut vaatimukset (STMa 354/2008).  Malisjoen Nahkimonrannan pumppaamon yläpuoliselta jokiosuudelta, Raivaajantien sillan kohdalta otetun näytteen perusteella, jokivesi ei täytä yleiselle, pienelle uimarannalle uimavedelle asetettuja vaatimuksia. Kalajoessa Pidisjärven alapuolisella jokiosuudella oleva Huokumaantien uimaranta, ei myöskään täytä yleiselle, pienelle uimarannalle uimavedelle asetettuja vaatimuksia. Huokumaantien uimarannalla on tiedotekyltti uimaveden laadusta. Uintia ei suositella toistaiseksi. Vesien laadunvalvontaa jatketaan edelleen. Uudet näytteet em. kohteista otetaan torstaina 13.7. Asiasta tiedotetaan kun testitulokset valmistuvat.