Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Nivalan Vesihuolto Oy ottaa käyttöön uudet päivitetyt vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 1.1.2018 alkaen.

Toimitusehdot on postitettu kaikille asiakkaille syyskuun aikana.

Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan vesihuoltolainsäädännän muutoksia. Yleisten toimitusehtojen malliin on lisäksi tehty muun lainsäädännön muutoksista ja käytännön tarpeista johtuvia tarkistuksia.

Päivitykset koskevat vuonna 2001 voimaan tulleita suosituksia, joihin myös Nivalan Vesihuolto Oy:n toimitusehdot perustuvat. Näin ollen Nivalan Vesihuolto Oy on päivittänyt laitoksen yleiset toimitusehdot. Uudet toimitusehdot ovat tämän kirjeen liitteenä.