Talous- ja jäteveden hinnat nousevat 1.4.2020 alkaen

Talousveden hankinta- ja jäteveden käsittelykustannusten noususta johtuen.
Talousveden verotonta kuutiohintaa nostetaan 15 senttiä. Talousveden uusi veroton hinta 0,98 €/m3, verollisena 1,22 €/m3.
Jäteveden verotonta kuutiohintaa nostetaan 28 senttiä. Jäteveden uusi veroton hinta 2,75 €/m3, verollisena 3,41 €/m3.

Hintojen korotuksen vaikutus omakotiliittymälle keskimääräisellä 150 kuution vuosikulutuksella:
Vesiliittymä 27,9 €/vuosi (2,3 €/kk).
Vesi- ja viemäriliittymä 80 €/vuosi (6,7 €/kk).

Kotitalouden vuotuiset vesihuoltomaksut keskimääräisellä 150 kuution vuosikulutuksella:
Vesiliittymä 235 € (19,6 €/kk).
Vesi- ja viemäriliittymä 821 € (68,4 €/kk).

Vesiyhtiön varsinaisen liiketoiminnan tulos on ollut viime vuosina negatiivinen. Talous- ja jäteveden hintojen korotuksia on tehty varovasti ja hinnoittelu ei ole vastannut kasvaneita kustannuksia. 1.4.2020 voimaan tulevilla, keskimääräistä suuremmilla hintojen korotuksilla, korjataan tätä epäsuhtaa. Yhtiön on lisäksi varauduttava vanhenevan johtoverkoston entistä suurempiin tulevaisuuden saneerausinvestointeihin.

Nivalan Vesihuolto Oy
Hallitus