Hulevesimaksu käyttöön 1.1.2019 alkaen

Nivalan Vesihuolto Oy on päättänyt ottaa käyttöön hulevesimaksun. Maksu tulee voimaan 1.1.2019 alkaen. Hulevesimaksu laskutetaan vesilaskun yhteydessä. Ensimmäinen hulevesimaksu näkyy maaliskuussa 2019 lähetettävässä vesilaskussa. Maksu koskee vain niitä kiinteistöjä joiden salaoja- ja/tai rännivesiä tiedetään johdettavan vesiyhtiön jätevesiviemäriverkkoon. Vesiyhtiö on kartoittanut hulevesiä postittamalla kyselylomakkeita kiinteistöille sekä omilla tarkastuksillaan esimerkiksi savuttamalla viemäriverkostoa. Hulevedet kuormittavat turhaan jätevedenpuhdistamoa ja aiheuttavat  kustannuksia. Hulevesimaksun tarkoituksena on myös patistaa kiinteistönomistajia salaojaremonttiin kuivatusvesien johtamiseksi niille kuuluvaan paikkaan eli kaupungin sadevesiviemäriverkkoon. Vesiyhtiön hulevesimaksu jää tietenkin heti korjaustoimenpiteen myötä pois. Lisätietoja kaupungin sadevesiviemäriverkkoon liittymisestä saa Kari Kaartiselta p. 040 3447406.